Cover photo for Khuyen Thi Luong's Obituary
Khuyen Thi Luong Profile Photo

Khuyen Thi Luong

December 14, 1944 — April 26, 2024

Sioux City

Khuyen Thi Luong

     Khuyen Thi Luong, 79, passed away on Friday, April 26, 2024, at UnityPoint Health-St. Luke’s.

     A visitation will be held from 9:30 am to 8:00 pm on Friday, May 3, 2024, at Christy-Smith Funeral Homes, Larkin Chapel (2320 Outer Dr. N.). A Mass of Christian Burial will be held at 10:00 am on Saturday, May 4, 2024, at St. Joseph Catholic Church with Father Peter Nguyen as celebrant. Her final resting place is Calvary Cemetery.

     Khuyen was born on December 14, 1944, in Huế, Vietnam, to Tu Q Luong and Phong Thi Le. Her father passed away when she was seventeen years old. Khuyen worked hard to take care of her mother and five siblings. When she was twenty years old, Khuyen got married. Sadly, her husband passed away in the war two years later. According to cultural norms, Khuyen went to stay with her husband’s family for three years before returning home to her biological family. 

     Khuyen worked for an American soldier in South Vietnam who wanted to bring her to America, but she stayed in Vietnam to remain close to her family. She would go on to have two children: Quoc and Stephanie. In 1991, Khuyen moved to the United States and settled in Sioux City, Iowa. She worked at Tyson as a meatcutter from 1993 to 2022. In her spare time, Khuyen enjoyed cooking and reading the Bible.

     Survivors include her two children, Quoc Luong and wife Huong Pham, Stephanie Luong and husband Anthony Tran, as well as five grandchildren.

     She is preceded in death by her parents and her husband.  

 

 

     Khuyến Thị Lương, 79 tuổi, qua đời vào thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại UnityPoint Health-St. của Luke.

     Lễ viếng sẽ được tổ chức từ 9:30 sáng đến 8:00 tối Thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024, tại Nhà tang lễ Christy-Smith, Nhà nguyện Larkin (2320 Outer Dr. N.). Thánh lễ An táng Kitô hữu sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024, tại Nhà thờ Công giáo Thánh Giuse với Cha Phêrô Nguyễn chủ tế. Nơi an nghỉ cuối cùng của bà là Nghĩa trang Calvary.

     Khuyến sinh ngày 14 tháng 12 năm 1944 tại Huế, Việt Nam, với bà Từ Q Lương và Phong Thị Lê. Cha cô qua đời khi cô mười bảy tuổi. Khuyến làm việc chăm chỉ để chăm sóc mẹ và năm anh chị em. Năm hai mươi tuổi, Khuyến lấy chồng. Đáng buồn thay, chồng bà đã qua đời trong chiến tranh hai năm sau đó. Theo chuẩn mực văn hóa, Khuyến về ở với gia đình chồng 3 năm trước khi về với gia đình ruột thịt.

     Khuyến làm việc cho một người lính Mỹ ở miền Nam Việt Nam muốn đưa cô sang Mỹ nhưng cô vẫn ở lại Việt Nam để gần gũi với gia đình. Cô sẽ có hai con: Quốc và Stephanie. Năm 1991, Khuyên sang Mỹ và định cư tại thành phố Sioux, bang Iowa. Cô làm thợ cắt thịt tại Tyson từ năm 1993 đến năm 2022. Khi rảnh rỗi, Khuyến thích nấu ăn và đọc Kinh thánh.

     Những người sống sót bao gồm hai đứa con của bà, Quốc Lương và vợ Hương Phạm, Stephanie Lương và chồng Anthony Trần, cũng như năm đứa cháu.

     Trước cái chết của cha mẹ và chồng cô. 

To order memorial trees or send flowers to the family in memory of Khuyen Thi Luong, please visit our flower store.

Past Services

Visitation

Friday, May 3, 2024

9:30am - 8:00 pm (Central time)

Christy-Smith Funeral Homes - Larkin Chapel

2320 Outer Dr N, Sioux City, IA 51104

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Mass of Christian Burial

Saturday, May 4, 2024

10:00 - 11:00 am (Central time)

St Joseph Catholic Church

1112 8th St, Sioux City, IA 51105

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Guestbook

Visits: 632

This site is protected by reCAPTCHA and the
Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Service map data © OpenStreetMap contributors

Send Flowers

Send Flowers

Plant A Tree

Plant A Tree